ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอักษวดี มณีพรหม
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ที่อยู่ :โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
Telephone :076473101
Email :tngwschool2516@gmail.com