ชื่อ - นามสกุล :นายพรศักดิ์ ทวีรส
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
หน้าที่หลัก :ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
Telephone :076473101
Email :tngwschool2516@gmail.com