ชื่อ - นามสกุล :นางญาดามาศ อัสโม
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ที่อยู่ :โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
Telephone :076473101
Email :tngwschool2516@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ