ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุณิสา จำปาด๊ะ
ตำแหน่ง :ครูอัตรจ้าง
หน้าที่หลัก :ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
Telephone :076473101
Email :tngwschool2516@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยงานกิจการนักเรียน