ชื่อ - นามสกุล :นายพสธร หนูสวัสดิ์
ตำแหน่ง :ครูอัตรจ้าง
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยงานวิชาการ
ที่อยู่ :โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
Telephone :076473101
Email :tngwschool2516@gmail.com